POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI TKO JE ADMINISTRATOR PODATAKA?

Administrator vaših osobnih podataka je

ZAŠTO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE?

Vašim osobnim podacima upravljamo na način koji će pokriti valjanost usluge i izvršenje ugovora kao i za riješavanje reklamacija. Osnova za korištenje Vaših osobnih podataka u tom pogledu je nužnost izvršenja ugovora ili metoda dostupna na Vaš zahtjev prije potpisivanja ugovora ili pristanka.

Podaci se također mogu obrađivati za marketing vlastitih ili tuđih usluga/proizvoda, na temelju vašeg pristanka.

Kako bismo pravilno izvršili ugovor, vaši se podaci također obrađuju u svrhe povezane s financijskim obračunima i izvješćivanjem. Moramo to učiniti zbog važećih zakona.

Napominjemo da je davanje Vaših osobnih podataka kao što su adresa, ime i prezime, broj telefona preduvjet za sklapanje ugovora i njegovo izvršenje. Davanje Vaših osobnih podataka je dobrovoljno. Nedavanje osobnih podataka može dovesti do nemogućnosti sklapanja ugovora ili njegovog izvršenja u cijelosti ili djelomično.

KAMO PRENOSIMO OSOBNE PODATKE?

Vaši osobni podaci mogu se prenijeti subjektima uz pomoć kojih će se pružati usluge, posebice nagodbe, tj. operaterima platnog prometa i bankama, kurirskim tvrtkama i slično. To moramo učiniti, posebno ako želite primiti proizvod kupljen na našoj web stranici.

Osim toga, Vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni subjektu obrade, a administrator nema namjeru prenijeti Vaše osobne podatke u treću zemlju.

KOLIKO DUGO ČUVAMO OSOBNE PODATKE?

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni za vrijeme potrebno za pružanje usluga, za razdoblje zastare potraživanja, za razdoblje potrebno za ispunjavanje obveza prema nadležnim tijelima.

KOJA PRAVA IMATE?

Od administratora imate pravo tražiti:

a) pristup Vašim osobnim podacima, odnosno primarno dobiti potvrdu od administratora da li se Vaši osobni podaci obrađuju, a ukoliko je to slučaj, dobiti pristup istima i sljedećim informacijama:

- svrhe obrade;

- kategorije osobnih podataka o kojima je riječ;

- podatke o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili će biti otkriveni osobni podaci, posebice primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

- ako je moguće, planirano razdoblje čuvanja osobnih podataka, a kada to nije moguće, kriterije za određivanje tog roka;

- informacije o pravima zahtijevati od administratora- ispravak, brisanje ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na nositelja podataka te pravo na prigovor na takvu obradu;

- podatke o pravu na podnošenje prigovora nadzornom tijelu;

- ako osobni podaci nisu prikupljeni od nositelja podataka - sve dostupne informacije o njihovom izvoru;

- informacije o automatiziranom odlučivanju, uključujući profiliranje, iz čl. 22 sek. 1. i 4. te - barem u tim slučajevima - relevantne informacije o načelima njihova poduzimanja, kao i o značaju i predviđenim posljedicama takve obrade za nositelja podataka.

b) ispravak Vaših osobnih podataka, odnosno ispravak netočnih podataka ili traženje dopune nepotpunih osobnih podataka,

c) izbrisati vaše osobne podatke (imajte na umu da ćemo u tom slučaju vjerojatno morati prekinuti suradnju i izbrisati vaš račun),

d) ograničenja obrade Vaših osobnih podataka.

Imate pravo primiti, u strukturiranom, uobičajeno korištenom, strojno čitljivom formatu, osobne podatke koji se tiču Vas i koje ste dali administratoru te imate pravo poslati te osobne podatke drugom administratoru bez ometanja od strane administratora ( tvrtke),

Imate pravo usprotiviti se obradi podataka čija je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa administratora ili treće strane, iz razloga vezanih uz vašu konkretnu situaciju,

Također imate pravo prigovora na obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, u bilo kojem trenutku, u mjeri u kojoj je obrada povezana s takvim izravnim marketingom.

U mjeri u kojoj se obrada temelji na vašoj privoli – imate pravo povući ovu privolu u bilo kojem trenutku (slanjem izjave u elektroničkom obliku na e-mail adresu ), pod uvjetom da povlačenje ove privole ne utječe na zakonitost obrade koja je izvršena na temelju privole prije njenog povlačenja.

Napominjemo da se povlačenje privole može odnositi samo na one slučajeve i odnosi se samo na opseg osobnih podataka u kojima je privola temelj za obradu osobnih podataka i ne postoje druge pravne osnove za obradu Vaših osobnih podataka

Imate pravo podnijeti pritužbu predsjedniku Ureda za zaštitu osobnih podataka,

Nema automatskog donošenja odluka u vezi s vašim podacima.

ŠTO NE SMIJETE RADITI?

Ne smijete davati osobne podatke drugih osoba.

Dužni ste poštivati odredbe zakona o zaštiti osobnih podataka.

KAKO ŠTITIMO OSOBNE PODATKE?

Zaštita osobnih podataka zajamčena je sigurnim i stabilnim sustavom zaštite podataka koji koristi Upravitelj.

Komunikacija s web stranicom osigurana je šifriranom vezom pomoću SSL certifikata. Osobni podaci zaštićeni su od neovlaštenog pristupa i korištenja.

POLITIKA KOLAČIĆA

1. Web stranica ne prikuplja automatski nikakve podatke, osim podataka sadržanih u datotekama kolačića.

2. Datoteke cookies (tzv. „kolačići“) su računalni podaci, posebice tekstualne datoteke, koji se pohranjuju u terminalnoj opremi korisnika usluge, a namijenjeni su korištenju web stranica usluge. Kolačići obično sadrže naziv web stranice s koje dolaze, vrijeme pohrane na krajnjem uređaju i jedinstveni broj.

3. Subjekt koji postavlja datoteke kolačića na terminalnu opremu korisnika usluge i koji im pristupa je administrator usluge: Jayden Carepromotion LLC. Kolačiće mogu postavljati na terminalnu opremu korisnika i partneri administratora usluge.

4. Kolačići se koriste za:

a) omogućiti implementaciju specifičnih usluga dostupnih na web stranici.

b) stvaranje statistike koja pomaže razumjeti kako korisnici internet servisa koriste web stranice, što omogućuje poboljšanje njihove strukture i sadržaja;

c) prilagođavanje sadržaja web stranica korisnikovim preferencijama i optimizacija korištenja web stranica; posebice, ove datoteke omogućuju prepoznavanje uređaja korisnika web stranice i pravilan prikaz web stranice, prilagođen njegovim individualnim potrebama;

5. Web stranica koristi dvije vrste kolačića: "privremeni" (session cookies) i "trajni" (persistent cookies). "Privremeni" kolačići su privremene datoteke koje se pohranjuju na krajnji uređaj korisnika dok ne napusti web stranicu ili ne isključi softver (web preglednik). "Trajni" kolačići pohranjuju se na krajnjem uređaju korisnika na vrijeme određeno u parametrima datoteke kolačića ili dok ih korisnik ne izbriše.

6. Na web stranici mogu se koristiti sljedeće vrste kolačića:

a) "osnovni" kolačići, koji omogućuju korištenje određenih usluga dostupnih na web stranici;

b) kolačiće koji se koriste za osiguranje sigurnosti, npr. koji se koriste za otkrivanje zlouporaba u području autentifikacije unutar web stranice;

c) "kolačići za izvedbu", koji omogućuju prikupljanje informacija o tome kako se stranice web stranice koriste u statističke svrhe;

7. U mnogim slučajevima, softver koji se koristi za pregledavanje web stranica (web preglednik) prema zadanim postavkama dopušta pohranjivanje kolačića na krajnji uređaj korisnika. Korisnici web stranice mogu promijeniti svoje postavke kolačića u bilo kojem trenutku. Te se postavke mogu promijeniti, posebice, na način da se blokira automatsko rukovanje kolačićima u postavkama web preglednika ili da se obavijeste svaki put kada se postavljaju na uređaj korisnika web stranice. Detaljne informacije o mogućnostima i načinima postupanja s kolačićima dostupne su u postavkama softvera (web preglednika).

8. Operater web stranice obavještava da ograničenja korištenja kolačića mogu utjecati na mogućnost korištenja nekih od usluga web stranice.

9. Kolačiće postavljane na krajnji uređaj korisnika web stranice također mogu koristiti partneri koji surađuju s operaterom web stranice.

10. U vezi s korištenjem kolačića može se dogoditi profiliranje kako bi se sadržaj servisa web stranice prilagodio preferencijama korisnika i optimiziralo korištenje web stranica, ali u tom pogledu ne postoji automatizirano donošenje odluka.

11. Više informacija o kolačićima dostupno je u odjeljku „Pomoć“ u izborniku korištenog web preglednika.